Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Społecznie w Poznaniu cz. VI. Zaufanie – Artykuł

Społecznie w Poznaniu cz. VI. Zaufanie – Artykuł


Polityka społeczna i wsparcie osób wykluczonych społecznie to ważny obszar działalności organizacji społecznych w Poznaniu. Dzięki NGO w mieście działają programy streetworkerskie wśród osób żebrzących w przestrzeni publicznej, dożywiania osób bezdomnych i potrzebujących, prowadzenia mieszkań chronionych dla osób dotkniętych przemocą domową, czy domów wspólnotowych – miejsc służących wsparciu osób, które znalazły się w ekstremalnych sytuacjach życiowych. W ostatnich latach zrodziły się także liczne akcje, których celem jest zapewnienie pełnowartościowego posiłku dla osób kryzysie tj. Zupa na Głównym, Zupa Wolności czy Długi Stół Poznań. Kształtowanie polityki społecznej i odpowiadanie na największe jej wyzwania w mieście dotyczy pomocy nie tylko dorosłym, ale i dzieciom. „Jesteśmy pedagogami ulicy czyli osobami, które postanowiły wyjść na ulicę w poszukiwaniu częstokroć zagubionych dzieciaków. Pracujemy z kilkuosobowymi grupami dzieciaków z najbardziej zaniedbanych okolic Poznania, proponując im kilka razy w tygodniu rozmaite zajęcia”. Czytamy na stronie jednego z poznańskich stowarzyszeń wspierających dzieci i młodzież. Takich inicjatyw III sektora w Poznaniu jest znacznie więcej.

Również seniorzy mogą uzyskać różnorodne wsparcie i pomoc od NGO. W mieście działa pozarządowy Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Poznańskie Centrum Seniora, które oferuje opiekę poradni geriatrycznej, pielęgniarską, badania diagnostyczne, konsultacje, porady prawne i psychologiczne. Z kolei Prozdrowotny Klub Seniora to jedyny klub sprofilowany, podejmujący działania prewencyjne u zdrowych oraz terapeutyczne u chorych seniorów. Organizacje zaangażowane są też w miejskie inicjatywy tj. Złota rączka dla seniora, czyli bezpłatna pomoc przy drobnych, domowych usterkach jak wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ, naprawa cieknącego kranu, czy Taksówka dla seniora – skierowany głównie do osób po 70 roku życia, które mają problem z dotarciem do urzędu, na wizytę u lekarza czy na groby bliskich. Oferta zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych dla seniorów jest w Poznaniu tak szeroka, że trudno tu wskazać konkretne projekty.

Liczne inicjatywy pozarządowe dotyczą wsparcia rodzin i macierzyństwa. Celem projektu „Po-moc dla rodziny” jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, terapia indywidualna, terapia par, terapia rodzinna. NGO prowadzi także Poznańskie Centrum Mediacji, które wspiera mieszkańców miasta w rozwiązywaniu konfliktów. Realizowany jest ponadto projekt „Czekamy na Gzuba!”, który powstał z potrzeby zwiększenia wiedzy dotyczącej przebiegu porodu oraz opieki nad noworodkiem u przyszłych rodziców z Poznania. Projekt „Mamy prawa” natomiast to odpowiedź na niski poziom praktyki stosowania praw pacjenta i człowieka w szpitalach wobec kobiet w okresie okołoporodowym.

Rosnącą rolę NGO można zauważyć w obszarze ochrony i promocji zdrowia. Dobrostan psychiczny, czyli punkt kompleksowej pomocy psychologiczno-psychiatrycznej, czy Placówka kompleksowego wsparcia dla osób po uszkodzeniach mózgu prowadzone są przez organizacje społeczne. Drużyna Szpiku to także poznańska inicjatywa pozarządowa. Jest to platforma, łącząca chętnych do pomocy chorym, słabym i przerażonym, ale walczącym o swoje zdrowie i życie, działają na rzecz podniesienie wiedzy na temat oddawania krwi, bycia dawcą szpiku i świadomym dawcą organów. „Ratuję, bo potrafię!” to projekt, którego celem jest upowszechnianie edukacji w zakresie pierwszej pomocy oraz realizacja działań wsparcia ratowniczego. Rola poznańskich NGO widoczna jest także w przeciwdziałaniu epidemii SARS-CoV-2 w 2020 i 2021 r. Obiady dla seniorów, dostarczanie im uszytych maseczek, zakupy dla przebywających na kwarantannie, wsparcie domów pomocy społecznej to tylko niektóre przykłady zaangażowania wielu wolontariuszy i organizacji III sektora.

Bardzo ważne dla Poznaniaków, a tym samym dla NGO są ekologia, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ruch zero waste. Można tu wymienić takie inicjatywy jak Po-Dzielnia – Centrum Ekonomii Współdzielenia oraz szafy Givebox. Są to miejsca, z których można za darmo zabierać rzeczy, które jeszcze mogą zostać wykorzystane i w których można zostawić niepotrzebne rzeczy w dobrym stanie. W podobnym celu organizowane są też Targi Różności, czyli wydarzenie podczas którego możemy wymienić się różnymi przedmiotami w pięciu kategoriach tj. ubrania i dodatki, książki, płyty CD/DVD z muzyką i filmami, biżuteria i drobne bibeloty, a także skosztować jedzenia „domowej roboty”. Organizacje i osoby działające na rzecz ochrony obszarów o wartości przyrodniczej w Poznaniu, w 2018 roku związały Koalicję pn. ZaZieleń Poznań, której celem jest obrona terenów zielonych przed zakusami deweloperów a także miejskich planistów. W Poznaniu działa także Program pn. „Ptaki w Mieście,” gdzie zaangażowanie poznańskiego stowarzyszenia pozwoliło na wzrost świadomości poznaniaków na temat roli i zagrożeń ptaków (częściowo efektem programu są standardy ochrony ptaków w Poznaniu i oklejanie przystanków). Tworzone są ogrody społeczne, czyli miejsca, gdzie mieszkańcy wspólnie uprawiają warzywa i owoce oraz sadzą rabatki z kwiatami. Takie ogrody działają przy nadwarciańskim KontenerArt, czy na terenie kąpieliska letniego w Parku Kasprowicza na Łazarzu.

Sprawy ochrony praw zwierząt również nie umknęły uwadze poznańskich NGO. W mieście działają programy adopcji psów, kotów, darmowych sterylizacji/kastracji. Działa patrol interwencyjny, którego zadaniem jest podejmowanie działań w przypadku znęcania się nad zwierzętami. Są akcje wspierające koty niewidzące i niedowidzące w leczeniu i znajdowaniu im nowych domów i inne tj. Cyrk bez Zwierząt, Zostań Wege na 30 dni, Antyfutro, czy Program Ginące Gatunki, którego celem jest ograniczanie zagrożeń wynikających z nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami. Organizacje prowadzą swoje wydawnictwa, czego przykładem jest Magazyn Przyrodniczy Salamandra.

Źródło artykułu

Udostępnij