Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Filmy

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHDhttp://science4life.org/ Zespół nadpobudliwości psychoruchowej to zaburzenie, które jest obecne w życiu człowieka przez całe …

Słowa kluczowe: autyzm objawy

Udostępnij