Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Warsztaty związane z pobudzeniem przedsiębiorczości osób w spektrum autyzmu

Warsztaty związane z pobudzeniem przedsiębiorczości osób w spektrum autyzmu


W dniach 27-28 listopada 2021 w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie odbędzie się III część Rodzinnej Akademii Przedsiębiorczości – darmowych warsztatów tematycznych związanych z pobudzeniem przedsiębiorczości osób w spektrum autyzmu.

Projekt pod nazwą „Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości warsztaty tematyczne związane z pobudzeniem przedsiębiorczości osób w spektrum autyzmu (ASD)“ realizowany jest przez Fundację W Spektrum Życia a finansowany przez Miasto Konin. Warsztaty poruszą problematykę usamodzielniania i uzawodowienia osób w spektrum autyzmu. Wiadomo jak ważna jest dla człowieka autonomia, praca, samodzielność i suwerenność. O tym właśnie będzie rozmowa podczas warsztatów.

Wykład pt. „Co stoi na drodze osobie w spektrum autyzmu do osiągnięcia jak najwyższej jakości życia.” oraz „Wkraczanie w dorosłość osób w spektrum autyzmu.” poprowadzi Wojciech Modrzejewski – terapeuta osób z autyzmem, trener TUS, SI, oligofrenopedagog, Prezes Fundacji „Tu i Teraz”.

Wsparciem naukowym dla uczestników będzie Anna Kostiukow – dr nauk o zdrowiu, fizjoterapeutka, manager zoz, absolwentka zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia w autyzmie, doradczyni zawodowa osób niepełnosprawnych, Adiunkt na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz wykładowczyni z zakresu autyzmu na innych uczelniach wielkopolskich. Anna Kostiukow poprowadzi wykład pt. „Student w spektrum autyzmu na uczelni wyższej”.

W trakcie warsztatów omówiony zostanie temat: „Prawa osób z autyzmem”, który przedstawi Monika Smorowska – prezes Fundacji „W Spektrum życia”, mama 13-latka z Zespołem Aspergera, koordynatorka innowacji dla osób z autyzmem w zakresie uzawodowienia pn. „CV na miarę szyte”.

Podczas warsztatów przeprowadzone zostaną wywiady grupowe dotyczące dostępności do rynku pracy osób w spektrum autyzmu. Wyniki badań zostaną przeanalizowane celem powstania dokumentu mającego na celu rekomendację do podjęcia konkretnych działań mających na celu poprawę dostępności osób z ASD do rynku pracy.

Zapisy na DARMOWE warsztaty odbywają się poprzez wypełnienie formularza rejestrowego https://wspektrumzycia.pl/projekty/

Zapisy można kierować też na adres e-mailowy fundacji: wspektrumzycia@gmail.com

Źródło artykułu

Udostępnij