Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

USA: Liczba dzieci z autyzmem z roku na rok wzrasta

USA: Liczba dzieci z autyzmem z roku na rok wzrastaWedług CDC, amerykańskiej agencji zajmującej się rozpoznawaniem i zwalczaniem chorób, aż 1 na 44 dzieci w USA ma autyzm. Po raz pierwszy powyżej 2 proc. amerykańskich maluchów cierpi na zaburzenia z tego spektrum. Dlaczego tak się dzieje?


CDC prowadzi takie badania od 1996 roku. Najnowsze bierze pod lupę dane z 2018 roku dotyczące ośmiolatków z 11 stanów USA: Arizony, Arkansas, Georgii, Kalifornii, Maryland, Minnesoty, Missouri, New Jersey, Tennessee, Utah i Wisconsin.


Częstość występowania autyzmu


Częstość występowania autyzmu (zaburzenia opisanego po raz pierwszy w 1943 roku przez amerykańskiego psychiatrę z Baltimore, Leo Kannera) różni się znacznie w społecznościach tych stanów. Najniższa – 1 na 60 maluchów, czyli 1,7 proc. – jest w stanie Missouri, a najwyższa w Kalifornii, gdzie 1 na 26 dzieci (prawie 4 proc.) ma autyzm. Z kolei w stanie Utah, znanym ze społeczności mormonów, więcej jest dzieci autystycznych w rodzinach o niskich dochodach niż w tych lepiej sytuowanych. Również rasa, jak wynika ze studium, odgrywa tu pewną rolę. Więcej przypadków stwierdzono u dzieci białych i Afroamerykanów niż u maluchów pochodzenia hiszpańskiego. Autyzm cztery razy częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek. Ponadto niepełnosprawność intelektualna dotyka około jednej trzeciej dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych. Alarmujący jest z pewnością ciągły wzrost liczby takich przypadków: w 2016 roku 1 na 54 dzieci w USA miało autyzm; w 2000 roku wskaźnik ten wynosił 1 na 150.


– Nie wiemy dokładnie, jaka jest przyczyna tego przyrostu – powiedział Matt Maenner, epidemiolog z National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, kierownik badania.


– Może być nią sposób rozpoznawania autyzmu u dzieci (…) oraz malejące nierówności rasowe i społeczno-ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych.


Przyrost, jak twierdzi część ekspertów, może też wynikać z większej świadomości i dostępu do usług terapeutycznych.


Społeczność dzieci ze spektrum


Maenner zauważa, że badane społeczności dzieci ze spektrum zmieniły się na przestrzeni lat. W najnowszym raporcie sięgnięto po inną metodę rozpoznania. Dawniej medycy z CDC skrupulatnie przeglądali akta medyczne i szkolne dzieci w każdej społeczności i próbowali dopasować objawy do definicji autyzmu przyjętej przez Departament Zdrowia USA. Teraz szukają maluchów, którym diagnozę postawił lokalny pracownik opieki zdrowotnej lub tych, które korzystają z edukacji specjalnej. Choć liczby raportu nie napawają optymizmem, naukowcy zwracają też uwagę na pozytywne sygnały. Analizując sytuację dzieci urodzonych w 2014 roku, wykazali, iż wykrycie u nich autyzmu w wieku czterech lat jest o 50 proc. bardziej prawdopodobne niż u tych z rocznika 2010.


– To dobra wiadomość, bo dzięki wczesnej diagnozie młodzi Amerykanie będą mogli szybciej uzyskać dostęp do usług medycznych i wsparcia – wyjaśniła dr Karen Remley, dyrektorka National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities.


 

Źródło artykułu

Udostępnij