Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Terapia integracji sensorycznej w Sanoku (ZDJĘCIA) | Portal Esanok.pl | Telewizja Sanok – Aktualności – Ogłoszenia

Terapia integracji sensorycznej w Sanoku (ZDJĘCIA) | Portal Esanok.pl | Telewizja Sanok – Aktualności – Ogłoszenia


SANOK / PODKARPACIE. Od stycznia bieżącego roku w Sanoku funkcjonuje prywatny gabinet terapii Integracji Sensorycznej, który mieści się w Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Rodzinnej. Terapię prowadzą certyfikowane terapeutki SI: Justyna Śnieżek i Karolina Janusz.

Co to jest Integracja Sensoryczna i dla kogo jest przeznaczona?

Metoda Integracji Sensorycznej (SI) jest jedną z kompleksowych metod terapeutycznych. Stosowana jest w odniesieniu do dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym, trudnościami w nauce szkolnej, u dzieci z opóźnieniem mowy, z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i zespołem Aspergera, z ADHD, cierpiących na schorzenia o podłożu genetyczny, z alkoholowym zespołem płodowym (FAS), niedowidzących i niesłyszących.

Metodę tę stworzyła Jean Ayres w latach 60-tych ubiegłego wieku. Ayers wykazała praktyczne znaczenie trzech podstawowych, najwcześniej dojrzewających systemów zmysłowych w procesie prawidłowego rozwoju dziecka. Są to: system dotykowy, system czucia głębokiego- tzw propriocepcja (czucie własnego ciała) oraz układ przedsionkowy (zwany zmysłem równowagi). Kształtowanie się procesów percepcji wzrokowej i słuchowej oraz ich koordynacji zależy od właściwej stymulacji przez bodźce dotykowe i przedsionkowo-proprioceptywne.

unnamed10

Mózg w każdej chwili naszego życia odbiera, segreguje i przetwarza bodźce zmysłowe. Gdy informacje te płyną bez większych zakłóceń, wcale nie jesteśmy świadomi istnienia, owych skomplikowanych procesów rozgrywających się w naszym systemie nerwowym, a mających wpływ na takie codzienne czynności jak np. mowa, planowanie ruchu, napięcie mięśniowe, postawa czy percepcja wzrokowa. Nierówne tempo rozwoju w zakresie powstawania poszczególnych umiejętności może wskazywać na obniżony proces integracji zmysłowej. Warto podkreślić, że dysfunkcje integracji sensorycznej mają negatywny wpływ na rozwój społeczny, emocjonalny, ruchowy, poznawczy oraz motoryczny.

Wybrane objawy zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej

Dziecko:

 • ma słabą równowagę, często potyka się, przewraca,
 • ma obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
 • unika zabawy związanej z brudzeniem rąk, niechętnie dotyka różnych faktur,
 • ma opóźniony rozwój mowy,
 • ma trudności z koncentracją uwagi,
 • ma słabą koordynację ruchową,
 • jest wyjątkowo wrażliwe na bodźce (np. zatyka uszy, gdy słyszy jakiś dźwięk),
 • jest stale w ruchu (biega, kręci się, skacze, huśta się, obija się o ścianę) lub jest nadmiernie spowolnione,
 • ma kłopoty z umiejętnościami samoobsługowymi,
 • ma kłopoty z opanowaniem technik szkolnych (pisanie, czytanie, rysowanie- dot. dzieci powyżej 7 r. ż.),
 • podczas zajęć stolikowych często podpiera głowę,
 • nie lubi zabaw ruchowych, gier sportowych,
 • chodzi na palcach,
 • nie lubi myć twarzy, włosów, uszu,
 • nie lubi obcinania paznokci, włosów,
 • ma chorobę lokomocyjną,
 • nie lubi określonych tkanin ubraniowych,
 • ma problemy z nauczeniem się nowych zadań ruchowych np. jazda na rowerze,
 • ma problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania (agresja, nieśmiałość),
 • ma niezintegrowane odruchy (TOB, ATOS, STOS, Moro),
 • ma nieprawidłowości w interakcjach społecznych i komunikowaniu się z otoczeniem, z ograniczoną aktywnością własną.

unnamed2

Terapia integracji sensorycznej jest także stosowana jako metoda profilaktyczna m.in. u dzieci z ciąży wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonych lub znacznie po terminie, po pobytach na oddziale noworodków z intensywną opieką medyczną, po powikłanych porodach, urodzonych przez cesarskie cięcie.

TERAPIA

W terapii SI wykorzystywane są specjalne huśtawki, platformy, hamaki, belki, równoważnie, beczki, maty, piłki, opony i deski terapeutyczne, trampoliny. Podczas terapii dziecko nie uczy się wykonywania konkretnych czynności lecz poprzez nowe wzorce ruchowe powoduje się właściwe przetwarzanie informacji sensorycznej. Kompleksowa diagnoza i terapia integracji sensorycznej może być prowadzona jedynie przez certyfikowanego terapeutę. Zasadniczą rolę w terapii odgrywa wiek dziecka.

Kontakt:
Karolina Janusz – 535-099-235
Justyna Śnieżek – 603-340-318
Adres:
Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Rodzinnej
ul. Marii Konopnickiej 38, Sanok

Artykuł sponsorowany

Źródło artykułu

Udostępnij