Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Reagowanie na sytuacje i wiadomości. Dla uczniów z Ukrainy


Zestaw kart pracy służy wzmacnianiu umiejętności rozpoznawania emocji, uczuć, myśli zachowań u uczniów pochodzących z Ukrainy. Zadania zostały przetłumaczone na język ukraiński. Dzięki temu uczeń może skoncentrować się na wykonaniu zadania bez stresu związanego z brakiem zrozumienia treści polecenia. Karty pracy swoją tematyką nawiązują do dni Babci i Dziadka.Źródło artykułu

Udostępnij