Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

objawy zaburzenia propriocepcji, ćwiczenia propriocepcji

objawy zaburzenia propriocepcji, ćwiczenia propriocepcji


Proprioreceptory będące częścią składową mięśni, więzadeł i torebek stawowych umożliwiają odbieranie bodźców określających to, jak bardzo napięte i rozciągnięte są mięśnie, stawy i ścięgna, jak są względem siebie ułożone, a także jaki jest ruch części ciała wobec siebie. Receptorom czucia głębokiego zawdzięczamy samoczynną regulację skurczy mięśniowych czy pochylenia ciała w zależności od zwiększających się obciążeń na drodze ruchowej. Dzięki propriocepcji organizm sam przystosowuje się do różnorakich czynników zewnętrznych, jak również moduluje poziom pobudzenia całego systemu nerwowego, który będzie się przejawiał w formie mniej lub bardziej właściwej aktywności ruchowej i uwagi.

Układ proprioceptywny jest ściśle związany z układami nerwowym i kostno-stawowym, a integracja wszystkich elementów propriocepcji jest konieczna do zaplanowania oraz przeprowadzenia czynności ruchowej tak, aby ta została wykonana zgodnie z naszymi założeniami. Jeśli przykładowo zapragniemy napić się wody ze szklanki, nasz mózg za pomocą czucia głębokiego dokonuje oceny sytuacji początkowej, żeby następnie wprawić w ruch poszczególne partie mięśni, jednocześnie kontrolując je, regulując i dostrajając. Jak widać, niezaburzona propriocepcja konieczna jest do prawidłowego funkcjonowania narządów ruchu.

Zaburzenia propriocepcji

Nawet najmniejsze upośledzenie układu proprioceptywnego może utrudnić wykonywanie prostych czynności jak np. sięganie po wysoko umiejscowione przedmioty bądź wchodzenie po schodach. Przyczyn upośledzających czucie głębokie może być wiele od przyczyn neurologicznych jak guz mózgu, jamistość czy wiąd rdzenia, stwardnienie rozsiane, zapalenie rdzenia kręgowego po przyczyny mechaniczne takie jak urazy kości i uszkodzenia więzadeł, mięśni, stawów czy nerwów. W wyniku jakiejkolwiek z powyższych przyczyn ośrodkowy układ nerwowy nie jest w stanie prawidłowo przetwarzać informacje, reagując z opóźnieniem bądź wysyłając nieadekwatne impulsy. Wpływa to negatywnie na codzienną aktywność ruchową.Źródło artykułu

Udostępnij