Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej?

Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej?


Czym są zaburzenia integracji sensorycznej?

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą wynikać z uszkodzenia narządów zmysłów, to jest narządu wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu czy zapachu. Jeżeli u dziecka wystąpi zaburzenie procesu integracji sensorycznej układów zmysłów, to jednocześnie pojawią się problemy w uczeniu, zachowaniu i rozwoju psychoruchowym dziecka. Objawy, które sygnalizują o zaburzeniach integracji sensorycznej u dziecka, można podzielić na:


  1. problemy z modulacją sensoryczną – regulacja reakcji dziecka na odbierane wrażenia;

  2. problemy z dyskryminacją sensoryczną – trudności w rozróżnieniu docierających do dziecka bodźców;

  3. problemy motoryczne o podłożu sensorycznym – trudności z planowaniem ruchów oraz poruszaniem całego ciała.

Wszystkie trzy powyższe typy objawów dotyczą i przejawiają się w zmysłach dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu i motoryce ciała.

Każdy rodzic zaniepokojony rozwojem swojego dziecka powinien zgłosić się do pediatry bądź do psychologa dziecięcego celem przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki zaburzeń SI.

Zaburzenia integracji sensorycznej – dotyk

Problemy modulacji sensorycznej w kontekście dotyku objawiają się nadreaktywnością, podreaktywnością i poszukiwaniem wrażeń sensorycznych. Dziecko nadreaktywne unika dotyku z innymi osobami, a także rzeczami, przedmiotami czy ubraniami. Dziecko podreaktywne natomiast często nawet nie zauważa, że zostało dotknięte. Dziecko, które poszukuje wrażeń sensorycznych, szuka dotyku ocierając się o ściany czy meble, a także celowo wpadając na inne osoby. W przypadku dyskryminacji sensorycznej dziecko może nie rozpoznawać, która część ciała została dotknięta. Dziecko nie posiada świadomości swojego ciała lub świadomość ta jest nieprawidłowa. Ponadto nie potrafi rozpoznać i nazwać przedmiotu tylko na podstawie zmysłu dotyku. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mają problemy z prawidłowym trzymaniem sztućców, zapinaniem guzików czy zasuwaniem zamków w kurtce. Nie potrafią też prawidłowo określić skali bólu.

Zaburzenia integracji sensorycznej – wzrok

Dziecko nadreaktywne ekscytuje się, kiedy w zasięgu jego wzroku pojawia się dużo przedmiotów. Nie może się skupić, ale jednocześnie jest czujne i stale pozostaje w stanie gotowości. Dziecko podreaktywne natomiast często ignoruje różne przedmioty, które pojawiają się w polu jego widzenia. Przez co zwyczajnie nie zauważa różnych przeszkód i potyka się o nie. Nierzadko wpatruje się przez długi czas w daną rzecz czy osobę, przez co można odnieść wrażenie, że nie zauważa tego obiektu. Dziecko, które poszukuje wrażeń sensorycznych, skupia się na przedmiotach, które błyszczą, poruszają się lub w inny sposób wyróżniają z otoczenia. Dyskryminacja sensoryczna przejawia się tym, że dziecko nie dostrzega różnic i podobieństw między obrazkami czy twarzami. Ma problemy z określeniem położenia przedmiotów względem siebie, dlatego często na nie przypadkowo wpada.

Zaburzenia integracji sensorycznej – słuch

Dziecko nadreaktywne narzeka na dźwięki i hałasy, które nie przeszkadzają innym osobom. Zatyka uszy, odcina się od dźwięków, mogą mu przeszkadzać odgłosy pracującej suszarki czy odkurzacza. Dziecko podreaktywne ignoruje dźwięki i głosy, ale nierzadko dotyczy to tez wyjątkowo głośnych dźwięków muzyki czy innych hałasów. Dziecko, które poszukuje wrażeń sensorycznych, lubi przebywać w miejscach pełnych dźwięków. Dyskryminacja sensoryczna polega na tym, że dziecko nie odróżnia różnic między dźwiękami. Często dotyczy to spółgłosek, które kończą wyrazy. Dlatego dziecko może nie rozumieć komunikatów do niego kierowanych, zwłaszcza gdy wokół panuje gwar lub rozpraszają go inne hałasy, np. dochodzące zza ruchliwej ulicy.

Umów e-wizytę u lekarza w 5 minut

Treści z serwisu medonet.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.Źródło artykułu

Udostępnij