Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Cięcie cesarskie zwiększa ryzyko wystąpienia autyzmu i ADHD

Cięcie cesarskie zwiększa ryzyko wystąpienia autyzmu i ADHD


Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2749054

Autor: Alicja Kostecka
|Data: 30.08.2019

 

Cięcie cesarskie jest częstym zabiegiem położniczym. Dane literaturowe podają, że w Europie Zachodniej odsetek porodów tą drogą wynosi około 24%, choć niektórzy autorzy zwracają uwagę na spore niedoszacowanie. Według Światowej Organizacji Zdrowia odsetek wykonywanych cięć cesarskich powinno się otrzymywać w granicach 10-15%.

Takie rekomendacje nie są pozbawione podstaw, gdyż zabieg jest obarczony większym ryzykiem powikłań krótko- i długoterminowych niż poród siłami natury. Dotyczy to także rozwoju ośrodkowego układu nerwowego – interesujących wieści dostarcza metaanaliza, którą opublikowano na łamach czasopisma The JAMA Open Network.

Szwedzko-hiszpański zespół naukowców, posługując się uznanymi algorytmami PRISMA oraz MOOSE, włączył do metaanalizy aż 61 badań obejmujących w sumie 20 607 935 porodów. Sprawdzono, czy cięcie cesarskie jest obarczone zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń neurorozwojowych i psychiatrycznych u potomstwa. Jakość większości badań oceniono jako wysoką.

W porównaniu z dziećmi urodzonymi siłami natury dzieci urodzone przez cesarskie cięcie charakteryzowały się istotnie podwyższonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu (OR 1,33) i ADHD (OR 1,17). Mniejszą istotnością statystyczną wykazano dla niepełnosprawności intelektualnej (OR 1,83), zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OR 1,49), występowania tików (OR 1,31) oraz zaburzeń odżywiania (OR 1,18).

Źródło artykułu

Udostępnij