Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

W Słupsku powstała nowa Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży

W Słupsku powstała nowa Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży


W Słupsku powstała nowa Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży. Porady są bezpłatne, finansowane przez NFZ i nie jest wymagane skierowanie.

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku uruchomiło Poradnię Psychologiczno-Psychoterapeutyczną dla Dzieci i Młodzieży. Znajduje się w kamienicy przy ul. Tuwima 34. Pacjentów przyjmować będzie od 1 października, ale już rozpoczęła się rejestracja.

– Poradnia oferuje dzieciom i młodzieży wsparcie zespołu specjalistów – psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych w ich najbliższym otoczeniu. Jej funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym – informuje Krzysztof Sikorski, dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. – W przypadku wielu zaburzeń psychicznych pojawiających się w dzieciństwie, czy wieku dorastania, można udzielić skutecznej pomocy dzięki interwencjom w postaci psychoterapii indywidualnej lub grupowej, terapii rodzinnej, czy pracą z grupą rówieśniczą. Warunkiem jest wczesna reakcja na pojawiające się problemy – mówi Sikorski.

Dla kogo?

Poradnia przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia lub 21. roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej, dla ich rodzin, opiekunów prawnych lub innych osób stanowiących wsparcie społeczne pacjenta.

Pomoc udzielana w Poradni skierowana jest do dzieci i młodzieży z wszelkimi problemami natury psychologicznej, ale niewymagającymi interwencji lekarza psychiatry i farmakoterapii, takimi jak np.:

  • • problemy komunikacyjne z rówieśnikami, w nawiązywaniu relacji,
  • • trudności szkolne, wychowawcze,
  • • problemy rodzinne,
  • • trudności wynikające z obecnej sytuacji związanej z pandemią (poczucie samotności, izolacji, problemy z nauką zdalną),
  • • zaburzenia rozwojowe,
  • • zaburzenia adaptacyjne, lękowe, psychosomatyczne, odżywiania, snu,
  • • samookaleczenia, zachowania autodestrukcyjne,
  • • zachowania impulsywne, agresja,
  • • depresja, itd.

Co ważne, porady są bezpłatne, finansowane przez NFZ i nie jest wymagane skierowanie. Poradnia jest czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 11-20, wtorki i środy w godz. 8-16 oraz w piątki w godz. 8-14.
W sytuacji epidemii porady psychologiczne i sesje psychoterapii mogą być także udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Przed podjęciem konsultacji konieczna jest zgoda obu opiekunów prawnych dziecka (jeśli żadnemu z rodziców nie ograniczono władzy rodzicielskiej w zakresie decydowania o sprawach dotyczących leczenia dziecka).

Kontakt
Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży, ul. Tuwima 34, tel. 59 307 07 37 (centrala). Numer telefonu komórkowego terapeuty środowiskowego: 574 700 599. Adres e-mail : pppdm@psychiatria-slupsk.pl.

WideoŹródło artykułu

Udostępnij