Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Bezpłatne badania SI – Miasto Legionowo

Bezpłatne badania SI – Miasto Legionowo


Program jest realizowany w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia 2021 i finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Legionowo. Badania będą organizowane w Poradni Ad dictum w Legionowie. Zapisy są realizowane pod nr tel. 609 007 249. Liczba miejsc jest ograniczona. Badania są kierowane dla mieszkańców Legionowa i przeznaczone dla dzieci w wieku od 2-13 lat, u których występują podejrzenia zaburzenia z zakresu integracji sensorycznej. Program jest realizowany w dniach od 16 sierpnia do 31 grudnia 2021 roku.
Cel:

► upowszechnienie jak najszybszego dostępu do diagnozy integracji sensorycznej dla rodzin, które zaobserwowały u swych dzieci dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej.

► redukcja objawów zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej i poprawa w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym, poznawczym.

Realizacja:

►rodzic po 3 bezpłatnych spotkaniach trwających łącznie minimum 180 minut otrzyma Diagnozę SI wraz z wytycznymi do dalszego postępowania w domu.

pierwsze spotkanie obejmować będzie: wywiad z rodzicami, który dotyczyć będzie przebiegu ciąży i porodu, rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym, przebytych chorób oraz informacji i opinii innych specjalistów oraz wypełnienie kwestionariuszy (rodzice wypełniają szczegółowo kwestionariusze dotyczące funkcjonowania dziecka w życiu codziennym),

drugie spotkanie obejmować będzie: obserwacje dziecka w swojej spontanicznej aktywności oraz w sytuacjach zadaniowych, gdzie ma do wykonania określone zadania lub ćwiczenia, które diagnozują i sprawdzają jakość napięcia mięśniowego, mechanizmy równoważne, pracę oczu, koordynację ruchową i symptomy przetrwałych odruchów tonicznych.

Wykonanie testów które mają na celu określenie profilu dojrzałości zmysłów i ich integracji. Składają się one z kilku części badających takie funkcje jak: zdolność planowania czynności ruchowej (praksje), umiejętność lokalizacji bodźca dotykowego, płynność i koordynację ruchu, zdolność do utrzymania równowagi, czucie ciała i pracę ręki.

trzecie spotkanie to podsumowanie diagnozy – to omówienie wyników poszczególnych testów i badań oraz zaleceń wystosowanych przez wykwalifikowanego terapeutę. Rodzice otrzymają wyniki diagnozy oraz zalecenia w formie pisemnej.Źródło artykułu

Udostępnij