Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

ADHD daje inne objawy u dziewczynek niż u chłopców

ADHD daje inne objawy u dziewczynek niż u chłopców


Te dane zmieniają nasz sposób myślenia o ADHD.

Kiedy myślimy o ADHD, przed oczami mamy zazwyczaj niegrzecznego chłopca, który biega po klasie, wspina się na meble i nie wykonuje poleceń dorosłych. Prawdopodobnie mało kto myśli o żywiołowej, acz lubianej dziewczynce, która ciężko pracuje, by uzyskać dobre stopnie.

Tymczasem zdarza się, że dziewczynka mierzy się z ADHD, którego objawy nie są dostrzegane przez dorosłych w jej otoczeniu. Dzieje się tak, ponieważ ADHD u dziewczynek objawia się w inny sposób niż u chłopców–  tłumaczy Meadow Schroeder, adiunkt na Uniwersytecie w Calgary.

 

Nierozpoznane u dziewczynek

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi to nie choroba, ale zaburzenie neurorozwojowe, którego przyczyny w większości przypadków nie są znane. Jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń psychiatrycznych u dzieci i młodzieży.

Utrudnia codzienne funkcjonowanie (zwłaszcza kontrolowanie własnych zachowań), a nierozpoznane może mieć poważne konsekwencje w dorosłym życiu. Mówi się o zwiększonych skłonnościach do ryzykownych zachowań, takich jak uprawianie seksu bez zabezpieczenia czy zażywanie substancji psychoaktywnych, niskie poczucie własnej wartości, a także problemy ze zdrowiem psychicznym (depresja, stany lękowe).

Zaburzenie dotyka ok. 5% populacji i jest trzykrotnie częściej diagnozowane u chłopców niż u dziewczynek. W przypadku dorosłych rozkłada się to mniej więcej po połowie, co sugeruje, że ADHD może być niedostatecznie często diagnozowane u dziewczynek.

– Jako psycholog w swojej praktyce klinicznej spotkałam wiele kobiet, które zmagały się z objawami ADHD, a mimo to leczono je lekami na zaburzenia lękowe i depresję – mówi Schroeder.

By stwierdzić u pacjenta ADHD muszą być spełnione następujące kryteria: hiperaktywność, impulsywność i deficyt uwagi. Jeśli dziecko ma objawy z tych trzech grup – mówi się o ADHD. Tymczasem, jak podaje Schroeder, skale diagnostyczne zostały przygotowane na podstawie danych dotyczących chłopców, co przekłada się na zbyt rzadkie rozpoznawanie zaburzenia u dziewczynek.

 

Dlaczego tak się dzieje?

Objawy ADHD u chłopców (mają większe tendencję do nadpobudliwości i impulsywności niż dziewczęta) są bardziej widoczne i dokuczliwe np. z punktu widzenia porządku w klasie, w związku z czym nauczyciele częściej kierują chłopców na badania diagnostyczne.

Źródło artykułu

Udostępnij