Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Przewlekłe TMD istotnie obniża jakość życia pacjentów

Przewlekłe TMD istotnie obniża jakość życia pacjentów


Przewlekłe TMD istotnie obniża jakość życia pacjentów

Badanie, którego wyniki zostały opublikowane pod koniec października br. w „Journal of the American Dental Association” (JADA), potwierdza, że zaburzenia skroniowo-żuchwowe (TMD) mogą mieć istotny wpływ na jakość życia pacjenta wynikającą ze stanu zdrowia jamy ustnej (OHRQoL).

Zależność ta była silniejsza w przypadku pacjentów z przewlekłym postaciami TMD, którym towarzyszyły znaczne dolegliwości bólowe. Wcześniejsze badania sugerowały, że ból może wpływać na jakość życia w aspekcie zarówno fizycznym, jak i psychospołecznym. Najnowsze badanie potwierdziło ten związek.

– Duża liczba badań potwierdza występowanie problemów psychologicznych u pacjentów zmagających się z przewlekłym bólem; tymczasem wykazano, że cierpienie psychiczne wpływa na chroniczność bólu – napisali autorzy z zespołu prof. Ye Cao z Center for TMD and Orofacial Pain w Peking University School and Hospital of Stomatology w Pekinie.

Do udziału w badaniu naukowcy zaprosili 907 pacjentów z TMD leczonych w Szpitalu Stomatologicznym Uniwersytetu Pekińskiego. Niektórzy z nich zostali jednak wykluczeni ze względu na historię leczenia w ciągu ostatniego miesiąca lub używanie narkotyków. Ostatecznie do badania zakwalifikowano 830 osób.

Pacjenci zostali sklasyfikowani na podstawie czasu trwania objawów TMD. Naukowcy użyli profilu wpływu zdrowia jamy ustnej (Oral Health Impact Profile; OHIP) do oceny jakości życia związanej ze zdrowiem jamy ustnej. Pod uwagę wzięto uczucie dyskomfortu, niepełnosprawność fizyczną oraz niepełnosprawność społeczną. Uwzględniono także płeć oraz wiek pacjentów.

Większy wpływ przewlekłego TMD na jakość życia

Pacjenci z przewlekłym TMD, trwającym dłużej niż 3 miesiące, mieli wyższe wyniki w skali OHIP, wskazujące na gorszą jakość życia, niż pacjenci z ostrymi postaciami TMD utrzymującymi się 3 miesiące lub krócej. W odniesieniu do bólu fizycznego, niepełnosprawności psychicznej i niepełnosprawności społecznej autorzy badania odkryli związek pomiędzy przewlekłością TMD a typami zaburzeń. Natomiast w przypadku takich czynników jak ograniczenia funkcjonalne, dyskomfort psychiczny czy niepełnosprawność fizyczna nie stwierdzili istotnej korelacji.

– Zarówno przewlekłość TMD, jak i rodzaje zaburzeń wpływają na jakość życia pacjentów związaną ze zdrowiem jamy ustnej. Bolesne zaburzenia skroniowo-żuchwowe w większym stopniu przekładały się na niższą jakość życie niż niebolesne TMD – napisali autorzy pracy pt. „Oral health-related quality of life of patients with acute and chronic temporomandibular disorder diagnostic subtypes”.

Co ciekawe, badacze wykazali, że jakość życia pacjentów była w sposób wyraźny obniżona tylko w przypadku przewlekłego TMD, któremu towarzyszyły znaczne dolegliwości bólowe. W związku z tym ostrzegają, że niski próg bólu może prowadzić do niepowodzenia w diagnozowaniu pacjentów oraz zwiększać odsetek przypadków przewlekłych u pacjentów z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi. Także inne schorzenia jamy ustnej mogą wpływać na związek pomiędzy czasem trwania TMD a jakością życia pacjenta.

Niezbędne dalsze badania

Zdaniem autorów artykułu wskazane jest przeprowadzenie dalszych badań, które powinny uwzględniać stan zdrowia jamy ustnej, czynniki psychologiczne, wpływ zaburzeń skroniowo-żuchwowych na sen oraz występujące u pacjenta dolegliwości bólowe.

– Wczesna interwencja biopsychospołeczna w przypadku ostrego bólu TMD pozwala ograniczyć sam ból oraz spadek jakości życia pacjenta. Kolejne badania nad wpływem TMD na OHRQoL powinny uwzględniać rozróżnienie pacjentów zarówno według rodzajów zaburzeń TMD, jak i czasu trwania dolegliwości – napisali autorzy z Peking University School and Hospital of Stomatology.

Błędy w diagnostyce zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych? – Wskażę jeden, ale zasadniczy. To pomijanie faktu, że pacjent zaciska zęby. A to fizjologia – mówi dr n. med. Michał Paulo, lekarz stomatolog, wykładowca.

T.H.

źródła: https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=apm&pag=dis&ItemID=329660

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002817721004384

Źródło artykułu

Udostępnij