Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Otwarto Pracownię Integracji Sensorycznej w SP w Kobylnicy [ZDJĘCIA]

Otwarto Pracownię Integracji Sensorycznej w SP w Kobylnicy [ZDJĘCIA]


W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy otwarto Pracownię Integracji Sensorycznej. Będą w niej prowadzone zajęcia dla uczniów z dysfunkcjami i orzeczonymi problemami w zakresie integracji sensorycznej z oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych.

Otwarta 29 listopada Pracownia Integracji Sensorycznej w nowej siedzibie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy przy ulicy Transportowej 30 jest drugim tego typu gabinetem w placówce. Pierwszy uruchomiono w 2019 roku i mieści się on w oddziale szkoły przy ulicy Głównej 63.

– Pracownię otworzyliśmy w uruchomionej we wrześniu drugiej siedzibie szkoły, w której uczą się oddziały przedszkolne oraz klasy pierwsze i to właśnie dla nich ten gabinet powstał. W tej chwili z zajęć w nim prowadzonych korzysta 22 uczniów. Sala umożliwia uczestniczenie w specjalistycznych zajęciach, wpływa na ograniczenie skali wykluczenia rówieśniczego oraz wzmacnia rodzinę w zakresie rozwiązywania psychologicznych problemów dzieci – informuje Ewa Solnikowska, dyrektor szkoły. – Pracownia powstała dzięki dofinansowaniu w ramach programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie” oraz wsparciu finansowemu ze strony gminy Kobylnica, a kosztowała razem 20 tysięcy złotych – dodaje.

Zajęcia w nowo otwartej pracowni prowadzi zatrudniony w szkole terapeuta. Spotyka się on z każdym uczniem indywidualnie raz w tygodniu. W gabinecie znajduje się m. in. zestaw do ćwiczeń motoryki czy platforma dydaktyczna.

A dlaczego uruchomiono drugi gabinet? Powodem była rosnąca liczba dzieci z dysfunkcjami i orzeczonymi problemami w zakresie integracji sensorycznej (zaburzenia SI), które objawiają się wzmożoną lub obniżoną reakcją/wrażliwością na bodźce. Dotyczyć one mogą zarówno receptorów związanych z dotykiem czy zmysłem równowagi, ale także tych wzrokowych i słuchowych.

– Ilość wymagających pomocy dzieci przerosła możliwości pierwszej pracowni. Wielu uczniów czekało na zajęcia terapeutyczne, w związku z czym uruchomienie drugiej pracowni było tak naprawdę niezbędne. Zaznaczę jeszcze, że w naszej pracowni prowadzić będziemy nie tylko zajęcia związane z integracją sensoryczną, ale także zajęcia kompensacyjne czy ćwiczenia z logopedą – wyjaśnia dyrektor.

Jolanta Kamińska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku precyzuje, że to nie liczba dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej rośnie, a raczej świadomość wśród ich rodziców i nauczycieli.

– U coraz więcej dzieci jesteśmy w stanie ocenić, czy występują u nich zaburzenia. Jest też coraz więcej terapeutów. Innymi słowy coraz lepiej identyfikowany jest problem zaburzeń SI, co prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na tego typu pracownie i prowadzone w nich terapie. Bardzo się cieszę, że powstają nowe gabinety na terenie gmin. Pamiętam, że kiedy my zaczynaliśmy prowadzanie tego typu terapii w naszej poradni w 2007 roku, to borykaliśmy się z problemem kolejek dzieci potrzebujących pomocy. Im więcej gabinetów w szkołach, tym więcej dzieci zostanie objętych terapią. To też pozwala nam skupić się na przypadkach, które są bardziej złożone i trudniejsze – mówi Jolanta Kamińska.

Terapia bazuje na neuroplastyczności mózgu.

– Oznacza to, że przy odpowiedniej stymulacji układu nerwowego możemy wypracować u osoby z zaburzeniami SI reakcje adaptacyjne na podawane stymulacje sensoryczne, czyli na bodźce odbierane z zewnątrz i wewnątrz (integracja wszystkich zmysłów). Tym właśnie zajmują się terapeuci pracujący z dziećmi. To, jak takie zajęcia wyglądają, zależy od wieku dziecka i problemu, który go dotyczy – tłumaczy Kamińska.

– Bardzo ważne jest, by diagnozować te dysfunkcje w jak najmłodszym wieku. Im szybciej zacznie się z dzieckiem pracować, tym szybciej osiągnie ono dojrzałość i gotowość do podejmowania wyzwań, jak każde inne dziecko. Za przykład niech posłuży jeden z naszych uczniów, który cierpiał na mutyzm. Po rocznych zajęciach w naszej pierwszej pracowni to dziecko otworzyło się na innych, rozmawia z rówieśnikami i funkcjonuje bardzo dobrze. Chcę tym samym powiedzieć, że zajęcia z zakresu integracji sensorycznej są bardzo ważne oraz przynoszą wymierne i znakomite efekty – dodaje Ewa Solnikowska.

Z drugiej strony Jolanta Kamińska zwraca uwagę na to, że czasami zaburzenia SI dostrzega się tam, gdzie ich nie ma.

– Są oczywiście objawy, które można zaobserwować już u bardzo małych dzieci. Dziecko może być nadmiernie płaczliwe, może nie chcieć być przytulane lub źle reagować na metki przy odzieży czy fakturę z jakiej ubrania są wykonane. Może też być nadmiernie spokojne i nie reagować na różne bodźce. Należy po prostu bacznie obserwować swoje dziecko i w razie wątpliwości skorzystać z pomocy specjalistów, np. w naszej poradni – radzi Jolanta Kamińska. – Należy zauważyć, że dłuższe przebywanie przed multimediami w pozycji siedzącej, ogranicza nabywanie doświadczeń sensorycznych przez dzieci, a aktywności ruchowe są ich naturalną potrzebą i sprzyjają prawidłowemu rozwojowi – dodaje na koniec.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku informuje, że rocznie z terapii w poradni korzysta około 30 dzieci, natomiast opinii pod kątem integracji sensorycznej wystawianych jest około 100.

WideoŹródło artykułu

Udostępnij