Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Zapraszamy na wystawę „Autyzm niejedno ma imię” – Pruszków

Zapraszamy na wystawę „Autyzm niejedno ma imię” – Pruszków


W związku z obchodami 10-lecia powstania Szkoły Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu PRZYLĄDEK pozwalam sobie przesłać informacje dotyczące wydarzeń uświetniających nasze obchody, a w szczególności informację o wystawie fotograficznej „Autyzm niejedno ma imię”, której autorem jest znany fotografik Maciej Bochnowski, twórca długoterminowego projektu fotograficznego „Pruszkowiak”.

„Autyzm niejedno ma imię”

Bo kim właściwie jest osoba autyzmem?
To zarówno Einstein i Messi, osoby wybitne, genialne, które odnalazły się w życiu i odniosły sukces. To także filmowy Rain Man, sawant, czyli człowiek obdarzony szczególnymi talentami, a jednak zamknięty w swoim hermetycznym świecie. Świecie zupełnie niezrozumiałym dla przeciętnego człowieka. Większość osób z autyzmem na co dzień boryka się z ogromnymi trudnościami, chociaż czasem tego nie widać na pierwszy rzut oka. Osoby z autyzmem są bardzo różne, różne też są ich potrzeby, potencjały i deficyty. Jest ich coraz więcej. Są wśród Was. Na ulicy, w sklepie, na placu zabaw. To „dziwny” kolega z pracy albo „zaskakujące” dziecko znajomych. Jedni dadzą sobie radę w społeczeństwie, założą rodziny, będą świetnymi specjalistami. Inni nigdy nie będą samodzielni, zawsze będą potrzebować drugiego człowieka obok.
Przedstawiając nasze dzieci, chcemy dać Państwu szansę chociaż trochę zrozumieć kim są Ci, którzy również tworzą naszą lokalną społeczność. Ci, o których tak mało wiemy i ich nie znamy, choć żyją w sąsiedztwie – tuż obok nas. Mamy nadzieję, że nasza wystawa pomoże lepiej zrozumieć osoby ze spektrum autyzmu i zwrócić uwagę na ich specjalne potrzeby. Wiele z nich nigdy nie będzie samodzielna. Autyzm często prowadzi do izolacji i trwałego wykluczenia całej rodziny ze społeczeństwa, ale temu właśnie chcemy zapobiec.
Podstawowym założeniem naszej wystawy jest zwrócenie uwagi szerszej grupie odbiorców na osoby ze spektrum autyzmu, a w szczególności na dzieci i młodzież ze szkoły dla dzieci ze spektrum autyzmu Przylądek w Parzniewie oraz ich terapeutów. Terapeuta osoby z autyzmem jest niezwykle ważną osobą w życiu naszych uczniów. To nauczyciel, przyjaciel, drogowskaz. W zespole dziecko/ terapeuta musi się zrodzić prawdziwy związek emocjonalny. Tylko wtedy jest szansa na pełny rozwój dziecka.
Szkoła Przylądek powstała na terenie powiatu pruszkowskiego ponad 10 lat temu, została sfinansowana w całości przez rodziców dzieci z autyzmem, którzy zdefiniowali swoje życie ze względu na terapię i przyszłość swoich dzieci. Część rodzin zaciągnęła wieloletnie kredyty, aby ich dziecko mogło uczyć się i żyć w godnych warunkach.
Każdego roku statystyki wykazują wzrost liczby dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i specjalnych potrzebach edukacyjnych powodowanych przez spektrum zaburzeń autystycznych. W latach 2018-2021 na terenie powiatu pruszkowskiego zdiagnozowano ponad 990 dzieci ze spektrum autyzmu. Szacuje się, że liczba ta jest jeszcze większa. Wiele dzieci nie ma diagnozy. Sytuacja osób z autyzmem i ich rodzin, mimo kampanii społecznych, pozostaje wciąż bardzo trudna. Ze względu na specyfikę zaburzenia oraz szereg trudnych zachowań, dzieci te często postrzegane są jako… kłopot. Zdarza się, że nie mogą znaleźć swojego miejsca w istniejących placówkach oświatowych. Dlatego powstał Przylądek. Szkoła ta jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia bardzo dobrej oferty edukacyjnej, terapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
w powiecie pruszkowskim. Od kwietnia 2021 r. działa w nowej siedzibie. Ze względu na pandemię otwarcie nie mogło się odbyć w kwietniu tego roku, dlatego też chcemy uczynić to uroczyście właśnie 10 września 2021 r. Wernisaż wystawy odbędzie się w Parzniewie oraz w Nowej Stacji w Pruszkowie i będzie jednym z punktów oficjalnego otwarcia szkoły Przylądek.

Całą imprezę objął honorowym patronatem i dofinansował wyposażenie pracowni stolarskiej Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski.
Wystawy objął honorowym patronatem i dofinansował Paweł Makuch Prezydent Miasta Pruszkowa.
Wystawy objął honorowym patronatem i dofinansował Grzegorz Szuplewski Burmistrz Piastowa.
Wystawy objęła patronatem i dofinansowała Małgorzata Pachecka Wójt Gminy Michałowic.
Wystawy objął honorowym patronatem i dofinansował Zarząd Nowej Stacji w Pruszkowie.
Wystawy objął honorowym patronatem i dofinansował Dariusz Zwoliński Wójt Gminy Nadarzyn.
Wystawy objął honorowym patronatem i dofinansował Arkadiusz Kosiński Burmistrz Gminy Brwinów.

Szkoła Przylądek jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia bardzo dobrej oferty edukacyjnej, terapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju w powiecie pruszkowskim. Od kwietnia 2021 r. działa w nowej siedzibie. Przylądek teraz to nowoczesna placówka dostosowana do potrzeb dzieci z autyzmem.
Szkoła posiada:
1300 m² powierzchni użytkowej,
7000 m³ kubatury,
23 sale dydaktyczne,
gabinety specjalistyczne (w tym gabinety SI, logopedyczne, fizjoterapeutyczne),
salę gimnastyczną,
3 kuchnie (w tym dydaktyczną),
2 duże świetlice,
4 węzły sanitarne, szatnie, magazyny.
W tej chwili w Przylądku uczy się 37 dzieci w 16 oddziałach. Dla nich zatrudnionych jest 40 specjalistów. Na liście oczekujących mamy taką liczbę chętnych, że moglibyśmy „z dnia na dzień” uruchomić kolejny Przylądek. Chcemy dla naszych podopiecznych stworzyć bezpieczne i stabilne środowisko nauki i pracy, dlatego też stawiamy sobie bardzo ambitne cele. Są wśród nich wieloletnie inwestycje, które pozwolą naszym uczniom na rozwój i możliwość kontynuacji dalszej edukacji, a ostatecznie zamieszkania i pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Nasze planowane inwestycje to budowa kolejnego budynku, w którym znajdzie się:
• szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,
• dzienny ośrodek terapii i pracy dla dorosłych osób z autyzmem,
• mieszkania treningowe dla dorosłych osób z autyzmem.
W kolejnym etapie budowa domu mieszkalnego dla dorosłych osób z autyzmem.

Pomóż nam zapewnić osobom z autyzmem miejsce na ziemi, ONE NIGDY NIE BĘDĄ SAMODZIELNE , POTRZEBUJĄ TWEGO WSPARCIA. Osoby te chcą się uczyć i pracować dla i z lokalną społecznością. Pracują na to ciężej niż inni. Poznaj nas. Czekamy na Ciebie.
Pomóż nam stworzyć dla chorych dzieci miejsce na ziemi. Pomóż nam stworzyć dla nich dom.
Jeżeli chcesz nas wspomóc możesz przekazać darowiznę lub 1% na Fundację Lepszy Start, której głównym zadaniem jest wsparcie naszych dzieci i ich rodziców ze Szkoły dla dzieci ze spektrum autyzmu w Parzniewie.

Fundacja „Lepszy Start”
ul. Natalińska 5A
05-805 Otrębusy
KRS: 0000317555
numer konta: 93 1090 2398 0000 0001 1065 0076

 Źródło artykułu

Udostępnij