Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Światowy Dzień Autyzmu – Pruszków

Światowy Dzień Autyzmu – Pruszków


2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.
Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy.
Obchody mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Są one również okazją do globalnego politycznego zaangażowania oraz bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.
W tym roku z uwagi na panującą na całym świecie epidemię koronawirusa w Pruszkowie nie odbędzie się 10. edycja Pruszkowskiego Niebieskiego Spaceru, którego ideą jest kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem.



Źródło artykułu

Udostępnij