Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Filmy

CZY DZIECKO BĘDZIE MIAŁO AUTYZM? – PRZYJRZYJ SIĘ RODZINIE

CZY DZIECKO BĘDZIE MIAŁO AUTYZM? – PRZYJRZYJ SIĘ RODZINIECzy autyzm można przewidzieć? Czy dziecko będzie miało autyzm? Czy kolejne dziecko też urodzi się z autyzmem? Jaka jest …

Słowa kluczowe: autyzm

Udostępnij