Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Co tu się dzieje? Rozumienie sytuacji społecznych


Ćwiczenia są przeznaczone dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z diagnozą autyzmu lub Zespołu Aspergera. Zestaw ma na celu wspieranie rozwijania umiejętności rozumienia codziennych sytuacji społecznych z udziałem uczestników. Pogłębienie świadomości w tym obszarze jest niezwykle ważnym czynnikiem w przeciwdziałaniu mechanizmom wykluczenia, jakie dotykają osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

  • trening rozumienia sytuacji społecznych
  • rozwijanie umiejętności analizy zachowania i emocji innych osób
  • nauka rozumienia skutków sytuacji społecznych

Przewidywany czas trwania: 20-30 minut.

Komentarz: dzieci w wieku 10–12 lat zaczynają kierować swoją uwagę na grupę rówieśniczą, relacje z równolatkami stają się ważniejsze niż z dorosłymi. Często zaczynają zauważać swoje trudności – kłopoty w rozumieniu sytuacji społecznych, nawiązywaniu trwałych relacji, uczestniczeniu w rozmowie. Trening umiejętności społecznych powinien zostać wdrożony w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju jak najszybciej, obejmując wszystkie etapy rozwojowe, również późne dzieciństwo – wczesną nastoletniość.Źródło artykułu

Udostępnij