Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Badania wyjaśniają czemu osoby autystyczne radzą sobie z matematyką – Zdrowie Wprost

Badania wyjaśniają czemu osoby autystyczne radzą sobie z matematyką – Zdrowie WprostWłoska psycholog dostarczyła środowisku naukowemu dowodów, świadczących o związku istniejącym pomiędzy systematycznym myśleniem a umiejętnościami matematycznymi, co w pewnym stopniu tłumaczy, czemu osoby autystyczne mają talent do liczenia. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie rozwiązują problemy na dwa podstawowe sposoby: albo identyfikując relacje zachodzące pomiędzy elementami zagadki, albo skupiając się na jej społecznym aspekcie.


Można więc wyróżnić dwa sposoby radzenia sobie z ciężkimi sytuacjami: podejście empatyczne i systematyczne. Zazwyczaj stosujemy je zamiennie lub mieszamy oba porządki – posługujemy się empatią w sposób racjonalny, mieszczący się w określonych ramach.


Podejście, jakie wypracujemy sobie mierząc się z trudnościami, jest wypadkową wyuczonych zachowań i odpowiedzi oraz genetycznych predyspozycji. Można więc wyciągnąć wniosek, że różne osoby będą radzić sobie z określonymi problemami na wiele sposobów ze zmiennymi wynikami. Niektórzy w wyniku przebytych doświadczeń i wrodzonych zdolności są lepsi w radzeniu sobie z niektórymi typami zadań niż inni.

Matematyka wymaga systematycznego myślenia


Jak można się było domyślić, matematyka wymaga systematycznego myślenia. Mimo, że taki wniosek sam się nasuwa, to do tej pory nie przedstawiono naukowego wyjaśnienia tego zagadnienia. Psycholog z uniwersytetu w Padwie, Paola Bressan, dostrzegła teoretyczną pustkę w tej kwestii i zaczęła szukać uzasadnienia tego zjawiska.


– Dwukrotnie przeprowadzono testy, mające wyjaśnić ten związek, jednak w obu wypadkach wyniki były niezadowalające ­– swoje poszukiwania podsumowała badaczka. Przeprowadziła więc badanie, które miało rzucić na to zagadnienie trochę światła. W jego toku poprosiła 200 studentów, by opisali swoje zdolności matematyczne, zdolność do systematyzowania i kategoryzowania danych oraz to, jak oceniają swoje zdolności do rozwiązywania zadań arytmetycznych. Wyniki nie były zaskakujące – studenci kierunków ścisłych i matematycznych mają większe skłonności do systematyzowania oraz niższy poziom empatii, a u studentów psychologii zaobserwowano odwrotną zależność.


Podobnie jak w wypadku wcześniejszych badań, tak i u Bressen, kobiety osiągały niższe wyniki w testach matematycznych niż mężczyźni, u których dostrzeżono wyższe tendencje do systematyzowania.


Myśląc o wynikach tego badania, należy jednak pamiętać, że przebadano w nim jedynie studentów, pochodzących z podobnych środowisk, jego wyniki mogą odbiegać od stanu jaki możemy obserwować w całej populacji.

Systematyczność a zaburzenia autystyczne


Nakładając wyniki badań doktor Bressen na rezultaty dotychczas przeprowadzonych studiów na temat autyzmu, możemy wysunąć hipotezę, że to właśnie zdolności do systematyzacji i kategoryzacji, przejawiane przez osoby autystyczne, są podstawą ich zdolności matematycznych.


– Patrząc na te badania z bardziej praktycznej perspektywy, te wyniki wskazują kierunek jaki powinniśmy przyjąć, by pomóc dzieciom nauczyć się, a może nawet polubić, matematykę. Poprzez gry i inne aktywności musimy zachęcić je do bardziej systematycznego myślenia ­– podsumowała Bressen.

Źródło artykułu

Udostępnij