Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Badania nad autyzmem

Wyniki ankiety: Nutraceutyki bardziej korzystne dla autyzmu niż farmaceutyki

Wyniki ankiety: Nutraceutyki bardziej korzystne dla autyzmu niż farmaceutyki


Naukowcy zajmujący się autyzmem stwierdzili, że nutraceutyki (suplementy diety) przynoszą więcej pozytywnych korzyści niż farmaceutyki na objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), przy mniejszej ilości działań niepożądanych.

Survey Results: Nutraceutyki bardziej korzystne niż farmaceutyki dla autyzmu

Profesor James B. Adams, PhD z Arizona State University, przeprowadził i przeanalizował ankietę wraz z Anishą Bhargava z Columbia Mailman School of Public Health, Devon M. Coleman, z Arizona State University, Richard E. Frye z Barrow Neurological Institute w Phoenix Children’s Hospital oraz Daniel A. Rossignol z Rossignol Medical Center.

Badanie, Ratings of the Effectiveness of Nutraceuticals for Autism Spectrum Disorders: Results of a National Survey, została opublikowana w. Journal of Personalized Medicine oraz udostępnione z Autism Parenting Magazine. Zawiera on ważne informacje na temat korzyści i działań niepożądanych 58 najczęściej stosowanych nutraceutyków w ASD.

Ogólne korzyści zostały ocenione nieco wyżej dla nutraceutyków niż dla najczęściej stosowanych farmaceutyków zgłoszonych w poprzedniej pracy badaczy, przy znacznie niższych ocenach działań niepożądanych.

Dlaczego nutraceutyki są stosowane w przypadku autyzmu?

Osoby z ASD często mają szeroki zakres chorób współistniejących i wyzwań biochemicznych, takich jak stres oksydacyjny i dysfunkcja mitochondrialna. Suplementy żywieniowe są często stosowane w leczeniu zarówno podstawowych objawów ASD, jak i chorób towarzyszących, ale niektóre z nich nie zostały jeszcze formalnie ocenione pod kątem autyzmu.

Potencjalne mechanizmy biologiczne nutraceutyków obejmują korektę niedoborów mikroelementów spowodowanych ubogą dietą oraz wsparcie procesów metabolicznych, takich jak regulacja redoks, dysfunkcja mitochondriów i produkcja melatoniny.

Wyniki badań ankietowych.

W badaniu wzięło udział 1 286 uczestników z całych Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy oceniali ogólne postrzegane korzyści i działania niepożądane każdego powszechnie stosowanego nutraceutyku, a także wskazywali, jak zmieniały się konkretne objawy i działania niepożądane. Na podstawie tych ocen sporządzono listę najlepiej ocenianych nutraceutyków dla każdego z 24 objawów.

W porównaniu z leki psychiatryczne i napadowe oceniane za pomocą tej samej ankiety, średnio nutraceutyki miały znacznie wyższe oceny ogólnej korzyści (1,59 vs. 1,39, p = 0,01) i znacznie niższe oceny ogólnych działań niepożądanych (0,1 vs. 0,9, p < 0,001). Kwas folinowy i witamina B12 były dwoma najwyżej ocenianymi lekami.

Nutraceutyki

Spośród 123 nutraceutyków uwzględnionych w ankiecie, 58 miało 20 lub więcej odpowiedzi. Te nutraceutyki zostały zgłoszone w ośmiu ogólnych kategoriach – aminokwasy, niezbędne kwasy tłuszczowe, nutraceutyki związane z glutationem, poszczególne minerały, poszczególne witaminy/nutraceutyki podobne do witamin, multiwitaminy, leki na sen i inne. Najczęściej stosowanymi środkami leczniczymi były: ogólna multiwitamina dla dzieci/dorosłych (34%), melatonina (29%), kwasy tłuszczowe omega 3 (15%), witamina C (14%), olej z kryla (13%), olej rybny (13%), witamina D (12%), magnez (12%), sole Epsom (11%) i cynk (10%).

Aminokwasy.

Aminokwasy zostały ocenione jako przynoszące niewielką do umiarkowanej ogólną postrzeganą korzyść z minimalnymi działaniami niepożądanymi. W przypadku mieszanki aminokwasów, glutaminy i tauryny, główną korzyścią była korzyść ogólna (43-57%) z niewielkimi korzyściami w innych objawach. W przypadku tryptofanu główną korzyścią była pomoc w zasypianiu i utrzymaniu snu.

Kwasy tłuszczowe

Kwasy tłuszczowe zostały ocenione jako przynoszące umiarkowane do dobrych korzyści przy minimalnych ogólnych działaniach niepożądanych. W przypadku wszystkich kwasów tłuszczowych, główną korzyścią była korzyść ogólna (32% do 59%), z drugorzędnymi korzyściami w zakresie uwagi i poznania.

Nutraceutyki związane z glutationem

Nutraceutyki związane z glutationem (w tym NAC) zostały ocenione jako przynoszące niewielką lub umiarkowaną korzyść przy minimalnych działaniach niepożądanych. Najczęstszą korzyścią była korzyść ogólna (4% do 56%).

Poszczególne minerały.

Poszczególne minerały zostały ocenione jako przynoszące niewielkie lub umiarkowane korzyści przy minimalnych działaniach niepożądanych. Najczęstszą korzyścią była korzyść ogólna (15% do 70%). Lit pomagał również w leczeniu niepokoju (24%), a magnez pomagał w zaparciach (27%). Żelazo spowodowało pewne działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego u 17%.

Poszczególne witaminy/witaminopodobne nutraceutyki

Zostały one ocenione jako przynoszące niewielkie lub umiarkowane korzyści ogólne przy minimalnych działaniach niepożądanych. Najczęstszą korzyścią była ogólna korzyść ogólna (14% do 62%). Kwas folinowy w dużych dawkach (powyżej 5 mg/dobę) poprawiał zdolności poznawcze (33%), uwagę (29%) i język/komunikację (24%). Umiarkowana dawka kwasu foliowego (poniżej 5 mg/dobę) również poprawiła język/komunikację (20%). P5P poprawił lęk (20%) i TMG poprawił język/komunikację (29%). Wstrzykiwana witamina B12 poprawiła język/komunikację (30%), poznanie (28%) i uwagę (20%). Doustna witamina B12 poprawiła poznanie (25%) i język/komunikację (18%). Witamina C również poprawiła ogólny stan zdrowia (27%).

Multiwitaminy

Multiwitaminy zostały ocenione jako przynoszące niewielkie lub umiarkowane korzyści przy minimalnych działaniach niepożądanych. Najczęstszą korzyścią była korzyść ogólna (50-55%). Multiwitamina w wysokiej dawce poprawiła również ogólny stan zdrowia (26%), a multiwitamina w wysokiej dawce, przeznaczona specjalnie dla osób z ASD, poprawiła zdolności poznawcze (21%).

Nutraceutyki związane ze snem

Nutraceutyki związane ze snem zostały ocenione jako przynoszące niewielkie lub umiarkowane korzyści, przy minimalnych działaniach niepożądanych. Główną korzyścią było zasypianie (36-74%), a następnie utrzymywanie snu (27-35%). W przypadku 5-HTP również odnotowano ogólną korzyść (27%). Warto zauważyć, że melatonina miała najwyższy ogólny wynik korzyści i była stosowana przez dużą liczbę uczestników.

Inne różne nutraceutyki

W przypadku innych różnych nutraceutyków korzyść ogólna wahała się od niewielkiej do umiarkowanej korzyści przy minimalnych działaniach niepożądanych. Wszystkie te nutraceutyki miały poprawę w zakresie korzyści ogólnych (22% do 67%). Sole Epsom poprawiły agresję/agresję (35%) i uwagę (26%). Koncentrat sproszkowanych owoców/warzyw również poprawił zaparcia (24%) i ogólny stan zdrowia (24%). GABA poprawił lęk (26%).

Top nutraceutyki według objawów

Zebrano informacje na temat najwyżej ocenianych nutraceutyków dla 24 różnych objawów. W przypadku większości objawów nutraceutyki były umiarkowanie skuteczne (wynik korzyści netto >0,25), w tym agresji/agitacji, niepokoju, uwagi, poznania, zaparć, biegunki, ogólnych korzyści, zdrowia, nadpobudliwości, drażliwości, języka/komunikacji, zasypiania, pozostawania w stanie snu i interakcji społecznych/zrozumienia. Wpływ na inne objawy był niewielki (wynik korzyści netto między 0,10 a 0,25), takie jak depresja, egzema/problemy skórne, senność, objawy obsesyjno-kompulsywne, refluks/wymioty, wrażliwość sensoryczna, pobudzenie i tiki/ruchy mimowolne.

Oferta Specjalna

Nie przegap naszej oferty specjalnej.
Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej

Warto zauważyć, że mniej powszechne problemy, takie jak napady, mogą otrzymać niższe oceny, ponieważ mniej osób ma takie wyzwania. Oceny należy interpretować ostrożnie, ponieważ są to wartości średnie, ale sugerują one, które metody leczenia były zdaniem rodzin najbardziej pomocne w przypadku danego objawu.

Średni wynik i ogólne efekty stosowania nutraceutyków

Uśredniając wszystkie nutraceutyki zgłoszone w pracy, ogólna korzyść i ogólne działanie niepożądane wyniosły odpowiednio 1,6 (SD = 0,3) i 0,1 (SD = 0,1), co odzwierciedla, że uczestnicy zgłaszali niewielkie lub umiarkowane korzyści przy minimalnych działaniach niepożądanych.

Jako końcową część ankiety, uczestnicy zostali poproszeni o ocenę ogólnego efektu nutraceutyków. W sumie 77% uczestników stwierdziło, że nutraceutyki miały pozytywny wpływ, od nieznacznie lepszego (24%) do znacznie lepszego (27%), przy czym 23% nie zgłosiło żadnego wpływu, a żaden z nich nie zgłosił, że ogólnie spowodowały one pogorszenie objawów.

„Wyniki tego badania znalazły znaczące korzyści dla wielu nutraceutyków z minimalnymi działaniami niepożądanymi i są zgodne z wynikami wielu badań klinicznych badających nutraceutyki w ASD” – komentują badacze.”Niektóre z nutraceutyków nie były wcześniej badane w ASD, w tym mieszanka aminokwasów, glutamina, tauryna, tryptofan, olej z wiesiołka, olej lniany, olej z kryla, wapń, chrom, jod, lit, potas, selen, witamina E, witamina K, korzeń waleriany, sole Epsom, GABA i ostropest plamisty. Tak więc, to badanie dostarcza wstępnych danych na temat skutków (zarówno korzystnych jak i niekorzystnych) tych niezbadanych metod leczenia, które mogą pomóc naukowcom w wyborze najbardziej obiecujących metod leczenia do zbadania w przyszłości.”

Podsumowanie

Niniejsze badanie dostarcza ważnych informacji na temat ogólnych i specyficznych korzyści oraz działań niepożądanych 58 najczęściej stosowanych nutraceutyków w ASD. Ogólne korzyści były oceniane nieco wyżej w przypadku nutraceutyków niż w przypadku najczęściej stosowanych farmaceutyków, o których pisano w poprzedniej pracy, przy znacznie niższych ocenach działań niepożądanych.

Postrzeganie przez uczestników nieznacznych/umiarkowanych korzyści przy minimalnych działaniach niepożądanych potencjalnie wyjaśnia, dlaczego nutraceutyki były stosowane przez 75,2% osób z ASD w badaniu.

To nowe badanie jest zgodne z rosnącą liczbą pozytywnych randomizowanych badań klinicznych nutraceutyków w ASD, ale potrzebne są dalsze badania nad nutraceutycznymi sposobami leczenia różnic biochemicznych i objawów ASD.Źródło

Udostępnij