Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Przełom w badaniach nad przyczynami autyzmu na uniwersytecie medycznym w Dubaju

Przełom w badaniach nad przyczynami autyzmu na uniwersytecie medycznym w Dubaju


1.1661374-1479877976

College of Medicine at Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences at Dubai Health Care City.
Image Credit: Supplied

Dubaj: W dużym przełomie w badaniach nad przyczynami autyzmu, nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences (MBRU) zaoferowało świeży wgląd w zrozumienie potencjalnych zmian strukturalnych w spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) – zaburzenia neurorozwojowego, które jest zwykle diagnozowane we wczesnym dzieciństwie i uważa się, że jest w dużej mierze spowodowane czynnikami genetycznymi.

W badaniu naukowcy MBRU zidentyfikowali rolę neuronalnych i nieneuronalnych typów komórek w rozwoju ASD, w oparciu o dane uzyskane z trzech regionów mózgu ośmiu neurotypowych ludzkich dawców tkanek do Allen Brain Atlas – zintegrowanego portalu spatio-temporalnego do badania centralnego układu nerwowego, uniwersytet ogłosił dzisiaj.

Analiza „downstream

W pionierskich badaniach, mających na celu zbadanie możliwych przyczyn ASD, zidentyfikowano geny istotne we wszystkich testach, które następnie poddano dalszej analizie downstream w klastrach, obejmujących od 349 do 2671 genów.

Naukowcy zidentyfikowali geny stronniczości nieneuronalnej (PLXNB1, KANK1, TANC2, GLUL), które znalazły się wśród genów o najwyższej krotności zmian w trzech regionach mózgu.

„Dane były szeroko przetwarzane i klastrowane w celu identyfikacji różnie wyrażonych genów we wszystkich trzech regionach mózgu”, wyjaśnił dr Mohammed Uddin, profesor nadzwyczajny genetyki człowieka w College of Medicine, MBRU.

„Podczas badania odnotowano wiele wariantów PLXNB1 i KANK1 w przypadkach ASD, a geny te ulegały znacznej ekspresji w astrocytach w porównaniu z neuronami. Wyniki te sugerują, że wśród osób z ASD, pewna podgrupa posiada mutacje typu loss-of-function w genach, które są ewolucyjnie ograniczone i regulują nieneuronalne typy komórek w mózgu. Wyniki pokazują, że niektóre podtypy autyzmu wpływają tylko na glię i dodają do dowodów na to, że komórki te odgrywają ważną rolę w tym schorzeniu.”

Dr Mohammed Uddin

Znaczące dowody

„Wyniki te dostarczają nam znaczących dowodów, na podstawie których można podnieść świadomość na temat możliwych przyczyn ASD” – dodał dr Uddin.

Wyniki tych badań pokazują, że niektóre podtypy autyzmu wpływają tylko na glej nieneuronalny, który spaja elementy centralnego układu nerwowego i oczyszcza z nadmiaru neuroprzekaźników, broniąc mózg przed infekcjami i kierując rozwojem neuronów.

Obszerne badanie zostało opublikowane w „Human Genomics”, recenzowanym czasopiśmie, a zespół z MBRU ma teraz nadzieję, że ich praca zachęci i pomoże ułatwić dalsze badania „poza komórką neuronalną” nad rozwojem i przyczynami ASD.

Badanie można znaleźć na stronie internetowej Human Genomics.Źródło artykułu

Udostępnij