Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Filmy

Przed . . . (autyzm)

Przed . . .  (autyzm)Montaż filmu uświadomił mi, że miałam zdrowe dziecko i nic nie działo się nagle. W 13 -ym miesiącu Łukasz był zaprowadzany …

Słowa kluczowe: autyzm

Udostępnij