Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Filmy

Dziecko z autyzmem w szkole. Cześć II

Dziecko z autyzmem w szkole. Cześć IIFilm jest materiałem służącym pracy warsztatowej w ramach sieci współpracy i samokształcenia pt. Praca z uczniem z autyzmem …

Słowa kluczowe: autyzm

Udostępnij