Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Brak zaangażowania podczas “Baby Talk” może wskazywać na autyzm u niemowląt, sugerują badania

Brak zaangażowania podczas “Baby Talk” może wskazywać na autyzm u niemowląt, sugerują badania


Bez względu na to, jakim językiem mówią lub z jakiego środowiska pochodzą, rodzice na całym świecie mają tendencję do mówienia do swoich dzieci w ten sam sposób: używając wysokich tonów, śpiewnego stylu mowy znanego jako “baby talk” lub “motherese.” Mają również tendencję do dokonywania “uroczych” zmian w niektórych słowach, jak na przykład używanie “horsie” dla konia lub “doggie” dla psa.

Mowa niemowląt jest nie tylko preferowaną przez rodziców metodą komunikacji z niemowlętami, ale również wydaje się być sposobem, w jaki dzieci lubią być komunikowane. Kiedy więc dzieci nie mają typowej reakcji na ten ton głosu, naukowcy uważają, że może to być oznaką autyzmu.

Fot: Adobe Stock/Jacob Lund

Wcześniejsze badania i obserwacje wykazały, że dzieci ze spektrum autyzmu mają tendencję do wykazywania brak zainteresowania działaniami społecznymi oraz tradycyjnych bodźców, które mogłyby przyciągnąć uwagę małego dziecka, takich jak obserwowanie, jak inni ludzie śpiewają, tańczą lub rozmawiają. Dlatego badacze podejrzewali, że dzieci z ASD mają zaburzony rozwój wrodzonych mechanizmów reagowania na takie bodźce.

Naukowcy z. University of California, San Diego, mierzyli ruchy gałek ocznych i aktywność mózgu niemowląt w odpowiedzi na mowę dziecka. Mieli nadzieję uzyskać wgląd w to, jak mózgi dzieci z autyzmem rozwijają się inaczej niż mózgi dzieci bez tego zaburzenia.

Fot: Adobe Stock/Oksana Kuzmina

“To nowe badanie, w którym połączono najnowocześniejsze metody obrazowania mózgu, eye-tracking i testy kliniczne, otwiera drzwi w kierunku medycyny precyzyjnej w autyzmie” – mówi starszy autor Eric Courchesne, profesor neurobiologii i współdyrektor Centrum Doskonałości Autyzmu w UCSD.

Naukowcy przeprowadzili badania z udziałem 71 maluchów i 14 dorosłych. Użyli funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) do pomiaru aktywności mózgu podczas snu w odpowiedzi na baby talk i inną mowę. Oceniali również rozwój społeczny i językowy oraz śledzili ruchy gałek ocznych w odpowiedzi na obrazy i nie-mówiące dźwięki komputerowe w porównaniu z kobietami mówiącymi do niemowląt.

Fot: Adobe Stock/Anchalee

Badanie wykazało różne reakcje, zgodnie z oczekiwaniami, wśród uczestników z autyzmem i bez autyzmu. Dzieci z autyzmem miały tendencję do słabszej reakcji na baby talk i emocjonalną mowę w korze skroniowej, obszar mózgu, który przetwarza dźwięki i język. Dzieci z najsłabszymi reakcjami neuronowymi i uwagą na baby talk wykazywały najbardziej wyraźne objawy autyzmu, najsłabsze umiejętności językowe i najbardziej upośledzone preferencje społeczne i behawioralne.

Również zgodnie z oczekiwaniami, typowo rozwijające się dzieci wykazały silniejsze powinowactwo do baby talk zarówno w ich ruchach oczu, jak i odpowiedziach mózgu i zachowania, niż ich autystyczni odpowiednicy.

“Po raz pierwszy widzimy, jaki jest możliwy wpływ na mózg dzieci z autyzmem, które nie zwracają uwagi na informacje społeczne” – mówi Courchesne.

Fot: Adobe Stock/stanislav_uvarov

Odkrycia te mogą doprowadzić do opracowania nowych narzędzi diagnostycznych i biomarkerów, które pomogą nam zidentyfikować zaburzenia ze spektrum autyzmu już w wieku niemowlęcym. Wczesne wykrycie pozwala na wczesną interwencję i lepsze wyniki dla dzieci ze spektrum.

“Fakt, że kilkoro dzieci z autyzmem rzeczywiście wykazało silną aktywację mózgu i dobrą uwagę na mowę matczyną jest zachęcający z dwóch powodów: Po pierwsze, ponieważ sugeruje, że te konkretne maluchy z autyzmem mogą mieć dobre wyniki,” mówi współautor badania Karen Pierce, profesor neurobiologii w UCSD i współdyrektor Centrum Doskonałości Autyzmu. “A po drugie, sugeruje to nowy obszar dla leczenia”.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Human Behavior.Source link

Udostępnij