Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Filmy

Autyzm wprowadza zmysły w błąd – Zmysły

Autyzm wprowadza zmysły w błąd – ZmysłyOsoby z autyzmem widzą, słyszą i czują świat inaczej niż my. I nie jest to ani gorszy ani lepszy odbiór świata. Po prostu inny.

Słowa kluczowe: autyzm

Udostępnij