Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Filmy

Autyzm Cyfrowy | Wpływ telefonu na mózg

Autyzm Cyfrowy | Wpływ telefonu na mózg0:00 Ile danych przetwarzasz? 1:31 Human Connectome Project 3:33 3 tryby 3:39 Sieć wykonawcza 3:59 Sieć domyślna 4:39 …

Słowa kluczowe: autyzm

Udostępnij